Priseksempler - Elysium - begravelsesopsparing

Elysium - begravelsesopsparing

En begravelse opfattes af mange som værende en dyr begivenhed, og hvis ikke formuen i afdødes økonomi rækker til de ønsker der måtte være, pålægges udgifterne i stedet for familien, såfremt de vælger at opfylde de foreliggende ønsker. For at sikre at du får opfyldt dine egne ønsker og behov og samtidigt ikke belaster dine nærmeste er en begravelsesopsparing en god løsning. Der findes i dag Elysium Begravelsesopsparing, som er en opsparingsforening for alle over 18 år, som ønsker at sikre, at der er økonomiske midler til rådighed til egen begravelse/bisættelse.

Opsparingsforeningen Elysium drives uden kommercielle interesser, og du kan frit indbetale penge på din konto, når du har lyst. Begravelsesopsparingen vil være en spærret konto, som fritages for beskatning, men samtidigt skal man være opmærksom på, at midlerne hverken helt eller delvist kan bruges på andre formål, når først pengene er indbetalt. Elysium begravelsesopsparing vil ikke have indflydelse på ens tildeling af andre offentlige ydelser, som eksempelvis hjemmehjælp og huslejetilskud. 

Hvorfor lave en begravelsesopsparing?

Selvom man kan ansøge om begravelseshjælp, som et økonomisk tilskud, så vil mange hurtigt erfare, at begravelser kan være en dyrere affære. Der er masser af udgifter, som de efterladte skal stå for (Dødsannoncer, Begravelseskaffe, Gravsten, Blomster, udgifter til Kirkegård og bedemand, samt evt. udgifter til kommunen for kremation og leje af kapel. Hvis man på forhånd ved, at man ikke ønsker at belaste ens efterladte med disse udgifter, er det praktisk med en Elysium Begravelsesopsparing, som de kan bruge når tiden er. 

Hvordan laver man en begravelsesopsparing?

Oprettelsen af en Elysium Begravelsesopsparing er ganske simpelt. Du skal blot udfylde en indmeldelsesblanket, som fås online eller hos os på et af vores kontorer. Når indmeldelsesblanketten er udfyldt og underskrevet sender du blot blanketten retur via e-mail eller post, eller giver den til os. Det første indskud skal være på minimum 500 kroner, mens de efterfølgende indskud skal være på minimum 300 kroner.  Der må i alt højst stå 35.000 kroner på din Elysium Begravelsesopsparing. Det er vigtigt, at du selv afleverer en kopi af dit medlemsbevis fra Elysium Begravelsesopsparing til de nærmeste pårørende, så de er bekendt med, at opsparingen eksisterer. Det kan også oplyses i formularen “Min sidste vilje”, som også indeholder oplysninger omkring selve begravelsen eller bisættelsen.

Hvordan bruges begravelsesopsparingen?

Når et medlem af Elysium Begravelsesopsparing afgår ved døden, vil kontoens indestående blive udbetalt efter højtideligheden til den bedemand, der har stået for begravelsen eller bisættelsen. Bedemanden skal blot sende relevant dokumentation, som dødsattest og faktura, til Elysium-administrationen. Begravelsesopsparingens midler kan bruges til alt, hvad angår højtideligheden. Det indebærer både udgifter til bedemand, gravsted, mindesammenkomst, blomster, stenhugger eller dødsannoncer. Hvis ikke alle pengene fra ens Elysium Begravelsesopsparing bruges vil overskuddet ikke blive overført til de efterladte, men i stedet blive overført til en overskudskonto. Denne vil blive udbetalt en gang om året til en forening eller organisation med et velgørende eller almennyttigt formål. Eksempler på foreninger, der tidligere har modtaget støtte fra Elysium Begravelsesopsparing er Landsforeningen Spædbarnsdød, Forældreforeningen Børn og Unge med Kræft og Danske Hospitalsklovne.

Se link til Elysium: Her