Ceremonien

Image1
Image2
Image3
Image4
Image5
Image6

Borgelig begravelse og andre trossamfund

Der er ingen lovkrav til, hvordan en ikke-kirkelig ceremoni skal foregå, blot skal almindelig sømmelighed overholdes.
Ceremonien kan foregå i eget hjem eller fra sygehus-kapel, krematoriekapel og i nogle sogne også fra kirkens kapel.
Enhver har ret til at blive begravet eller bisat i indviet jord, d.v.s. på en kirkegård – uanset trostilhørsforhold.

Andre trossamfund
Vi har omfattende erfaring med at arrangere begravelse og bisættelse for troende af andre trossamfund og religioner. 
Også her kan vi være behjælpelige med at sikre attester og meddelelser til de lokale begravelsesmyndigheder samt andre praktiske opgaver udover selve ceremonien.

 

 

Værd at vide...

Det er ikke dyrere at bruge en rigtig bedemand.

Se hvad vi varetager >

24 timers vagt

Ved dødsfald eller spørgsmål:Tlf. 86 12 28 66

- 24 timers vagtelefon året rundt

Eller via mail: hjm@bedemandmadsen.dk

Økonomi

Normal bisættelse: En bisættelse med højtidelighed i kirke inklusiv kistepynt, nyt gravsted, gravsten,
dødsannonce og mindesammenkomst.

Se alle muligheder >