Ceremonien

Image1
Image2
Image3
Image4
Image5
Image6

Andre former for bisættelse

Hvis afdøde ikke skal begraves eller nedsættes på en kirkegård, er der alternative muligheder. For alle alternativer gælder, at afdøde skal kremeres. I alle tilfælde vil det være en god idé at udfylde formularen Min sidste velje som kan fås hos bedemanden.

Skovkirkegård
Der er åbnet mulighed for, at kommunerne kan anlægge begravelsespladser i skove – skovkirkegårde – i forbindelse med kirkegårde. Vi kan orientere nærmere om, hvor der er anlagt en skovkirkegård.

Afdødes aske spredes over havet
Gennem de sidste 20 år har der været en stigende interesse for denne mulighed. 
Siden 1. jan. 2009 er det nok, at der foreligger et skriftligt ønske fra afdøde om askespredning på havet, f.eks. gennem formularen "Min Sidste Vilje", eller via personregistrering.dk, hvor man kan printe en blanket ud. 
Ligger der ikke et skriftligt ønske er det begravelsesmyndigheden, der giver tilladelse til askespredning.

Se hjælp til askespredning.

Afdøde kan komme i privat jord
Grunden skal være mindst 5.000 kvadratmeter, og begravelsesstedet må ikke ligne et gravsted. Der skal tinglyses en servitut på grunden.

Værd at vide...

Det er ikke dyrere at bruge en rigtig bedemand.

Se hvad vi varetager >

24 timers vagt

Ved dødsfald eller spørgsmål:Tlf. 86 12 28 66

- 24 timers vagtelefon året rundt

Eller via mail: hjm@bedemandmadsen.dk

Økonomi

Normal bisættelse: En bisættelse med højtidelighed i kirke inklusiv kistepynt, nyt gravsted, gravsten,
dødsannonce og mindesammenkomst.

Se alle muligheder >